Hovedside Gildehalle
Helpensjon/Konferanser
Øvrige arrangementer
Aktiviteter/Underholdning
Arrangement Utland
Nedre Berg Gård

Kreativt kick-on

Kreativitet i fokus!
Vi henter inn kunstnere fra forskjellige områder, og lager en ”work-shop” for hvert valgte tema. Resultatene fra gruppen fremføres i forbindelse med middagen.

Dersom du har spesielle ønsker mht til kunstner kan vi selvsagt arrangere dette. Nedenfor finner du et utvalg – eller rettere sagt – forslag til forskjellige kreative kick- on som tidligere er gjennomført på Nedre Berg Gård:

Musikk, klanger, sang, lyder, harmonier, rytmer:
f.eks. Ola Dahl

Tankesprang, dans bevegelse:
f.eks. Louise Bothner Bye (Lillehammer Balletskole)

Male, tegne, skulpturere, forme:
f.eks. Kjell Bendiksen, Vegard Stalsberg

Reklamesprudling, slagordmaking:
f.eks. Charlotte G. Menkerud, Johan Høstmælingen

Drama, teater, skuespilleri, rolleskaping:
f.eks. Morten Jostad, Ole G. Nagelsett

Og kanskje du ønsker hele ditt kreative kick-on festet til video?
f.eks. In2it Media, Lillehammer