Hovedside Gildehalle
Helpensjon/Konferanser
Øvrige arrangementer
Aktiviteter/Underholdning
Arrangement Utland
Nedre Berg Gård

Stressmestring - stressmanagement

Intuisjon, kreativitet, handlekraft, klarhet, mot og samarbeidsevne, er egenskaper som i økende grad blir etterspurt i et næringsliv som konstant må fornye og forbedre seg for å vinne posisjoner i et konkurranseutsatt marked.

En bedrift kan gjennom bevisst satsing utvikle disse egenskapene hos sine medarbeidere. Slike egenskaper eller ressurser ligger latente i alle mennesker, men er i større eller mindre grad utilgjengelige, fordi der skjult bak lag av stress, frykt og skam.

For å unngå slike ubehagelige følelser utvikler individene allerede i barndommen overlevelsesstrategier. Disse ubevisste strategiene stjeler energi fra individet og virker hemmende på bedrifter.

Gjennom å søke medarbeidernes kompetanse på dette området kan en bedrift frigjøre store ressurser som kan settes inn i verdiskapningen.

Nedre Berg Gård har en egen seksjon for utvikling av menneskelige ressurser. Denne seksjonen har tilknytning til et nettverk av fagfolk med omfattende erfaring innenfor personal- og organisasjonsutvikling, coaching, selvutvikling, krisehåndtering, HMS-arbeid, helsevesen, utvikling av parforhold og familieterapi.

Seksjonen skreddersyr pakker tilpasset den enkelte bedrifts behov:

Selvutviklingsgrupper:
Har som mål å styrke deltakernes kreativitet, ro, intuisjon og evne til å samarbeide og ta beslutninger. Minste enhet er en introduksjonsdag. Selvutviklingsprogrammer kan spesialdesignes for en enkelt bedrift eller kjøres som en bedriftsuavhengig gruppe. Basisprogrammet er fire moduler á 5 dager i løpet av ett år.

Stress management kurs:
Har som mål å bedre den enkeltes og organisasjonens evne til å skape resultater i en stressende hverdag, og unngå sykdom og fravær pga stress. Kan tilpasses etter bedriftens behov – alt fra korte foredrag til dagskurs.